Свободна позиция за юрист  
  Търсим млад и добре образован юрист, без стаж. Тест на платформата!

За контакти: jobs@dobruja.com