Свободни позиции

Свободни позиции

Бюро по Труда - Дирекция, Добрич на 5 Октомври

DBT No# DL Образование Езикови знания Бр# незаети Компютърни умения
ДБТ - Добрич
1642 Работник, сортировач 5
1444 Гладач Без образование 2
1607 Производител, обувки (ръчно) Без образование 3
1318 Технически секретар Висше Английски 1 ms office
1493 Озеленител Висше / Архитектура и градоустройство 1 Microsoft office
1585 Техник, механик Висше / Електротехника и енергетика,Средно / Електротехника и енергетика 1
1489 Специалист, маркетинг и реклама Висше / Маркетинг и реклама Английски 1 работа с компютър
1490 Инженер, конструктор Висше / Машиностроене, металообработване и металургия 1 AutoCAD
1494 Лекар, психиатрия Висше / Медицина 1
1571 Логопед Висше / Науки за образованието 1 работа с компютър
1335 Логопед Висше / Науки за образованието 1
1659 Юрисконсулт Висше / Право 1 база данни и интернет
1486 Общ работник Начално 1
1456 Общ работник Начално 2
1608 Шивач Начално 2
1408 Работник, ръчна изработка на кожени изделия и аксесоари Начално 1
1446 Камериер/камериерка Основно 2
1442 Машинен оператор, шиене на облекла Основно 2
1400 Машинен оператор, шиене на облекла Основно 7
1405 Дърводелец Основно 1
1370 Работник, ръчна изработка на кожени изделия и аксесоари Основно 4
1617 Работник, животновъд Основно 1
1582 Шофьор, товарен автомобил (международни превози) Основно 1
1640 Тракторист Основно 1
1294 Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона Основно 1
1649 Пълнач Основно 1
1663 Гладач Основно 2
1673 Общ работник Основно 3
1353 Крояч, кожа Основно 2
1647 Машинен оператор, шиене на облекла Основно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия 5
1646 Шивач Основно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия 5
1645 Машинен оператор, шиене на облекла Основно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия 5
1559 Машинен оператор, обувно производство Основно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия,Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия 1
1653 Готвач Основно / Производство на храни и напитки 1
1633 Тракторист Основно / Растениевъдство и животновъдство 1
1632 Водач, селскостопански машини Основно / Растениевъдство и животновъдство 1
1560 Работник, ръчна изработка на кожени изделия и аксесоари Основно,Средно 1
1588 Шивач, обувки Основно,Средно 3
1487 Магазинер Средно 1 работа с компютър
1221 Продавач-консултант Средно 3 начални компютърни умения
1672 Продавач-консултант Средно 2
1658 Шофьор, товарен автомобил Средно 1
1652 Сервитьор Средно 1
1662 Производител, изделия от кожа Средно 2
1280 Фризьор Средно 1
1443 Крояч, текстил Средно 2
1636 Дизайнер, печатни издания Средно 1 Corew draw;Photoshop;
1621 Продавач-консултант Средно 1 база данни и интернет
1674 Сервитьор Средно 1
1603 Мениджър екип Средно 1 работа с компютър
1328 Касиер Средно 6 приложен софтуер
1429 Шивач Средно 5
1364 Продавач-консултант Средно 1
1537 Сервитьор Средно 1
1406 Организатор, експедиция/товоро-разтоварна и спедиторска дейн Средно 1
1627 Продавач, хранителни продукти Средно 1
1345 Продавач-консултант Средно 2
1385 Работник, строителството Средно / Архитектура и строителство-комбинирани програми,Основно / Архитектура и строителство-комбинирани програми 3
1681 Общ работник Средно / Електротехника и енергетика 1
1297 Монтажник Средно / Електротехника и енергетика 1
1590 Шлосер-монтьор Средно / Машиностроене, металообработване и металургия 2
1589 Заварчик Средно / Машиностроене, металообработване и металургия 1
1648 Стругар Средно / Машиностроене, металообработване и металургия 1
1366 Заварчик Средно / Машиностроене, металообработване и металургия 2
1348 Заварчик Средно / Машиностроене, металообработване и металургия 5
1661 Машинен оператор, обувно производство Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия 3
1671 Машинен оператор, шиене на кожени изделия Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия 4
1670 Шивач Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия,Основно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия 5
1654 Помощник-готвач Средно / Производство на храни и напитки 1
1660 Механик, земеделски машини Средно / Растениевъдство и животновъдство Английски 1 база данни и интернет
1270 Организатор, производство Средно / Растениевъдство и животновъдство,Висше / Растениевъдство и животновъдство 1 работа с компютър
1347 Зидар, сгради (конструкции) Средно / Строителство и строително инженерство 4
1677 Отчетник, счетоводство Средно / Счетоводство и данъци 1 база данни и интернет
1682 Кредитен специалист, банка Средно,Висше 5 основни компютърни умения
1655 Работник, правене на колбаси Средно,Основно 2
1557 Машинен оператор, шиене на обувки Средно,Основно 2
1650 Работник, производство на безалкохолни напитки, сокове и во Средно,Основно 2
1508 Зареждач, материали и полуфабрикати Средно,Основно 2
1349 Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация) Средно,Професионална квалификация / Строителство и строително инженерство 2
Филиал Балчик
97 Сервитьор Средно Английски, Руски 1
98 Камериер/камериерка Средно,Основно Английски, Руски 1
Филиал Крушари
26 Шивач Без образование 20
Д.Н.
За повече информация, на място в Бюро по Труда - Дирекция, Добрич