Свободни позиции

Свободни позиции

Бюро по Труда - Дирекция, Добрич на 23 Октомври

DBT No# DL Образование Езикови знания Бр# незаети Компютърни умения
ДБТ - Добрич
1607 Производител, обувки (ръчно) Без образование 3
1318 Технически секретар Висше Английски 1 ms office
1493 Озеленител Висше / Архитектура и градоустройство 1 Microsoft office
1742 Инженер, контролно-измервателни прибори и апаратура Висше / Електротехника и енергетика Английски 1 MS OFFICE, офис пакет
1741 Главен механик Висше / Инженерство-комбинирани програми 1 МS office
1489 Специалист, маркетинг и реклама Висше / Маркетинг и реклама Английски 1 работа с компютър
1492 Специалист, маркетинг и реклама Висше / Маркетинг и реклама Английски 1 работа с компютър
1491 Инженер, конструктор Висше / Машиностроене, металообработване и металургия 1 AutoCAD
1490 Инженер, конструктор Висше / Машиностроене, металообработване и металургия 1 AutoCAD
1394 Лекар Висше / Медицина 14 база данни и интернет
1494 Лекар, психиатрия Висше / Медицина 1
1395 Фелдшер Висше / Медицински сестри и здравни грижи 1 база данни и интернет
1571 Логопед Висше / Науки за образованието 1 работа с компютър
1745 Учител, хуманитарни и обществени дисциплини в обслужващи зве Висше / Философия и етика 1 Microsoft office
1688 Експерт, застраховане Висше / Финанси, банково и застрахователно дело Английски 1 MS OFFICE
1608 Шивач Начално 2
1456 Общ работник Начално 2
1486 Общ работник Начално 1
1727 Чистач/ Хигиенист Основно 1
1698 Бояджия, промишлени изделия Основно 1
1370 Работник, ръчна изработка на кожени изделия и аксесоари Основно 2
1734 Гладач Основно 1
1400 Машинен оператор, шиене на облекла Основно 7
1617 Работник, животновъд Основно 1
1587 Работник, ръчна изработка на облекла Основно 1
1405 Дърводелец Основно 1
1646 Шивач Основно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия 4
1645 Машинен оператор, шиене на облекла Основно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия 5
1647 Машинен оператор, шиене на облекла Основно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия 5
1653 Готвач Основно / Производство на храни и напитки 1
1690 Месач Основно / Производство на храни и напитки 2
1632 Водач, селскостопански машини Основно / Растениевъдство и животновъдство 1
1633 Тракторист Основно / Растениевъдство и животновъдство 1
1588 Шивач, обувки Основно,Средно 3
1662 Производител, изделия от кожа Средно 2
1674 Сервитьор Средно 1
1735 Координатор, дейности Средно Английски 1 офис пакет
1740 Камериер/камериерка, хотел Средно 1
1705 Общ работник, промишлеността Средно 5
1713 Продавач-консултант Средно 2
1706 Общ работник Средно 1 MS OFFICE
1746 Дизайнер, печатни издания Средно 1 Corew draw;Photoshop;
1672 Продавач-консултант Средно 1
1733 Пекар Средно 2
1736 Продавач-консултант Средно 1
1718 Продавач-консултант Средно 5 база данни и интернет
1732 Месач Средно 2
1714 Обслужващ работник, промишлено производство Средно 1
1345 Продавач-консултант Средно 1
1652 Сервитьор Средно 1
1627 Продавач, хранителни продукти Средно 1
1621 Продавач-консултант Средно 1 база данни и интернет
1441 Водач, мотокар Средно 1
1537 Сервитьор Средно 1
1603 Мениджър екип Средно 1 работа с компютър
1487 Магазинер Средно 1 работа с компютър
1364 Продавач-консултант Средно 1
1723 Техник, електрически системи Средно / Електроника и автоматика,Средно / Електротехника и енергетика Английски, Френски, Руски 1 MS OFFICE
1700 Монтьор, електронно телекомуникационно оборудване Средно / Електроника и автоматика,Средно / Компютърни науки Английски 1
1743 Електромонтьор Средно / Електротехника и енергетика,Висше / Електротехника и енергетика 1
1728 Чертожник Средно / Машиностроене, металообработване и металургия 1 AUTO CAD
1366 Заварчик Средно / Машиностроене, металообработване и металургия 2
1589 Заварчик Средно / Машиностроене, металообработване и металургия 1
1590 Шлосер-монтьор Средно / Машиностроене, металообработване и металургия 2
1710 Механик, земеделски машини Средно / Машиностроене, металообработване и металургия 1
1725 Автомонтьор Средно / Моторни превозни средства, кораби и летателни апарати 1
1744 Шивач Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия 6
1671 Машинен оператор, шиене на кожени изделия Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия 4
1661 Машинен оператор, обувно производство Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия 2
1737 Шивач, мъжко/дамско облекло Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия 2
1724 Фризьор Средно / Фризьорски и козметични услуги 1
1682 Кредитен специалист, банка Средно,Висше 5 основни компютърни умения
Филиал Балчик
117 Еколог Висше / Екология 1 работа с продукти и програми
116 Работник, рециклиране на отпадъци Основно 10
119 Водач, мотокар Професионална квалификация / Моторни превозни средства, кораби и летателни апарати,Средно 1
120 Кантарджия Средно 2 работа с програми
118 Шофьор, товарен автомобил Средно 3
115 Монтьор, промишлено оборудване Средно / Електротехника и енергетика 1
121 Продавач-консултант Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене Английски 2 работа с програми
Филиал Крушари
22 Машинен оператор, шиене Без образование 2
27 Психолог Висше / Психология 1 продукти и програми
28 Рехабилитатор Висше / Физиотерапия и рехабилитация 1 продукти и програми
Д.Н.
Информация в Бюро по Труда - Дирекция, Добрич