Свободни позиции

Свободни позиции

Бюро по Труда - Дирекция, Добрич на 20 Октомври

DBT No# DL Образование Езикови знания Бр# незаети Компютърни умения
ДБТ - Добрич
1444 Гладач Без образование 2
1607 Производител, обувки (ръчно) Без образование 3
1318 Технически секретар Висше Английски 1 ms office
1493 Озеленител Висше / Архитектура и градоустройство 1 Microsoft office
1489 Специалист, маркетинг и реклама Висше / Маркетинг и реклама Английски 1 работа с компютър
1492 Специалист, маркетинг и реклама Висше / Маркетинг и реклама Английски 1 работа с компютър
1490 Инженер, конструктор Висше / Машиностроене, металообработване и металургия 1 AutoCAD
1491 Инженер, конструктор Висше / Машиностроене, металообработване и металургия 1 AutoCAD
1494 Лекар, психиатрия Висше / Медицина 1
1394 Лекар Висше / Медицина 14 база данни и интернет
1395 Фелдшер Висше / Медицински сестри и здравни грижи 1 база данни и интернет
1571 Логопед Висше / Науки за образованието 1 работа с компютър
1684 Помощник-директор, административно-стопанската дейност Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети,Висше / Строителство и строително инженерство,Висше / Науки за обществото и човешкото поведение-комбинирани програми,Висше / Стопанско управление и администрация,Висше / Право 1 база данни и интернет
1688 Експерт, застраховане Висше / Финанси, банково и застрахователно дело Английски 1 MS OFFICE
1608 Шивач Начално 2
1456 Общ работник Начално 2
1486 Общ работник Начално 1
1727 Чистач/ Хигиенист Основно 1
1400 Машинен оператор, шиене на облекла Основно 7
1405 Дърводелец Основно 1
1698 Бояджия, промишлени изделия Основно 1
1693 Чистач, производствени помещения Основно 1
1442 Машинен оператор, шиене на облекла Основно 2
1663 Гладач Основно 2
1617 Работник, животновъд Основно 1
1370 Работник, ръчна изработка на кожени изделия и аксесоари Основно 2
1586 Гладач Основно 1
1587 Работник, ръчна изработка на облекла Основно 1
1645 Машинен оператор, шиене на облекла Основно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия 5
1647 Машинен оператор, шиене на облекла Основно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия 5
1646 Шивач Основно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия 4
1690 Месач Основно / Производство на храни и напитки 2
1653 Готвач Основно / Производство на храни и напитки 1
1632 Водач, селскостопански машини Основно / Растениевъдство и животновъдство 1
1633 Тракторист Основно / Растениевъдство и животновъдство 1
1692 Общ работник Основно,Средно 1
1588 Шивач, обувки Основно,Средно 3
1652 Сервитьор Средно 1
1713 Продавач-консултант Средно 2
1712 Майстор, производство на тестени изделия Средно 1
1714 Обслужващ работник, промишлено производство Средно 1
1443 Крояч, текстил Средно 2
1636 Дизайнер, печатни издания Средно 1 Corew draw;Photoshop;
1672 Продавач-консултант Средно 1
1674 Сервитьор Средно 1
1345 Продавач-консултант Средно 1
1705 Общ работник, промишлеността Средно 5
1441 Водач, мотокар Средно 1
1603 Мениджър екип Средно 1 работа с компютър
1537 Сервитьор Средно 1
1364 Продавач-консултант Средно 1
1487 Магазинер Средно 1 работа с компютър
1718 Продавач-консултант Средно 5 база данни и интернет
1621 Продавач-консултант Средно 1 база данни и интернет
1711 Опаковач Средно 1
1706 Общ работник Средно 1 MS OFFICE
1627 Продавач, хранителни продукти Средно 1
1662 Производител, изделия от кожа Средно 2
1723 Техник, електрически системи Средно / Електроника и автоматика,Средно / Електротехника и енергетика Английски, Френски, Руски 1 MS OFFICE
1700 Монтьор, електронно телекомуникационно оборудване Средно / Електроника и автоматика,Средно / Компютърни науки Английски 1
1589 Заварчик Средно / Машиностроене, металообработване и металургия 1
1710 Механик, земеделски машини Средно / Машиностроене, металообработване и металургия 1
1366 Заварчик Средно / Машиностроене, металообработване и металургия 2
1590 Шлосер-монтьор Средно / Машиностроене, металообработване и металургия 2
1725 Автомонтьор Средно / Моторни превозни средства, кораби и летателни апарати 1
1671 Машинен оператор, шиене на кожени изделия Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия 4
1661 Машинен оператор, обувно производство Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия 2
1670 Шивач Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия,Основно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия 5
1724 Фризьор Средно / Фризьорски и козметични услуги 1
1682 Кредитен специалист, банка Средно,Висше 5 основни компютърни умения
1650 Работник, производство на безалкохолни напитки, сокове и во Средно,Основно 2
1726 Огняр Средно,Професионална квалификация / Електротехника и енергетика 1
Филиал Балчик
117 Еколог Висше / Екология 1 работа с продукти и програми
116 Работник, рециклиране на отпадъци Основно 10
119 Водач, мотокар Професионална квалификация / Моторни превозни средства, кораби и летателни апарати,Средно 1
118 Шофьор, товарен автомобил Средно 3
120 Кантарджия Средно 2 работа с програми
115 Монтьор, промишлено оборудване Средно / Електротехника и енергетика 1
121 Продавач-консултант Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене Английски 2 работа с програми
Филиал Крушари
22 Машинен оператор, шиене Без образование 2
27 Психолог Висше / Психология 1 продукти и програми
28 Рехабилитатор Висше / Физиотерапия и рехабилитация 1 продукти и програми
Д.Н.
Информация в Бюро по Труда - Дирекция, Добрич