Показват се публикациите с етикет Трудова борса. Показване на всички публикации
Показват се публикациите с етикет Трудова борса. Показване на всички публикации

Свободни позиции

Dobruja Brand 17:45:00 ч.
Бюро по Труда - Дирекция, Добрич на 12 Септември 2017

DBT No# DL Образование Езикови знания Бр# незаети Компютърни умения
ДБТ - Добрич
1433 Общ работник 2
1536 Метач 1
1396 Майстор, производство на тестени изделия 2
1365 Шивач, обувки Без образование,Основно 2
1364 Производител, обувки (ръчно) Без образование,Основно 2
1367 Социален работник Висше (соц. дейности, соц. педагогика) 1 база данни и интернет
1394 Организатор, стопански дейности Висше (технически или икономически специалности) Немски, Английски 1
1368 Фелдшер Висше (фелдшер) 1 база данни и интернет
1358 Фелдшер Висше (фелдшер) 2
1590 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше (химия и опазване на околната среда, физика и астрономия) 1 база данни и интернет, офис пакет
1587 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Български език и литература 1 база данни и интернет, офис пакет
1580 Старши учител, теоретично обучение Висше / Ветеринарна медицина 1
1546 Мениджър покупки/продажби Висше / Икономически науки (икономист) 1
1542 Старши експерт Висше / Икономически науки (направление "Икономика") 1 база данни и интернет, офис пакет
1575 Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимнази Висше / История и археология (История и цивилизация) 1 MS office
1589 Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиале Висше / Компютърни науки (информатика, ИКТ) 1 база данни и интернет, офис пакет
1529 Учител, теоретично обучение Висше / Машиностроене, металообработване и металургия Руски 1 база данни и интернет, офис пакет
598 Лекар Висше / Медицина 4
1357 Лекар Висше / Медицина (лекар) 6
1224 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Магистър/бакалавър - ДВГ - квалификация - "Учител по ДВГ"),Професионална квалификация (Правоспособност - категория - Твк и Твк - З ),Висше / Моторни превозни средства, кораби и въздух 1 продукти и програми
1572 Възпитател Висше / Подготовка на начални учители (Бакалавър/магистър НУП) 1 MS office
1574 Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Висше / Подготовка на начални учители (Бакалавър/магистър НУП) 1 МS OFFICE
1554 Възпитател Висше / Подготовка на начални учители (НУП, НУПЧЕ) Английски 1 база данни и интернет, офис пакет
1569 Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимнази Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (география и икономика) 1 база данни и интернет, офис пакет
1550 Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиале Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (география и икономика; биология и здравно образование) 1 база данни и интернет, офис пакет
1553 Възпитател Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (математика и физика) 1 база данни и интернет, офис пакет
1591 Логопед Висше / Подготовка на учители по специални предмети (логопедия) 1 база данни и интернет, офис пакет
1582 Учител, ресурсен Висше / Подготовка на учители по специални предмети (Специална педагогика) 1 MS office
1498 Социален работник Висше / Социална работа с деца и младежи (соц. дейности, соц. педагогика) 1 база данни и интернет, офис пакет
1549 Старши учител спортна подготовка Висше / Спорт (физическо възпитание и спорт) 1 база данни и интернет, офис пакет
1579 Счетоводител Висше / Счетоводство и данъчно облагане (счетоводител/икономист),Средно / Икономически науки (счетоводител/икономист) 1 база данни и интернет, офис пакет
1533 Счетоводител Висше / Счетоводство и данъчно облагане (счетоводство и контрол, финанси) 1 счетоводна програма
1581 Рехабилитатор Висше / Терапия и рехабилитация (Рехабилитация/ерготерапия) 1 база данни и интернет, офис пакет
1547 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Философия и етика 1 база данни и интернет, офис пакет
1561 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Чужди езици и филологии (Английска филология) 1 MS office, Internet
1588 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Чужди езици и филологии (Руски език) 1 MS office
1466 Общ работник Начално 2
1380 Животновъд Начално 2
1467 Бояджия, промишлени изделия Начално 1
1315 Мияч, превозни средства (ръчно) Начално 1
1544 Чистач/ Хигиенист Основно 3
1545 Машинен оператор, производство на хляб Основно 6
1376 Обслужващ работник, промишлено производство Основно 9
1515 Бояджия, стоманени конструкции Основно 1
1464 Монтажник Основно 1
1576 Перач (ръчно) Основно 1
1431 Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация) Основно (ВиК) 1
1556 Водач, селскостопански машини Основно (водач на ССМ) 1
1543 Гладач Основно (гладач) 5
1535 Дърводелец, мебелист Основно (дърводелец) 1
1465 Дърводелец Основно (дърводелец) 2
1359 Дърводелец, мебелист Основно (дърводелец) 1
1517 Заварчик Основно (заварчик) 1
1379 Заварчик Основно (заварчик),Средно (правоспособност за заварчик) 1
1429 Машинист, пътно-строителни машини Основно (машинист на еднокофов багер) 1
1401 Огняр Основно (огняр) 4
1537 Пазач, невъоръжена охрана Основно (охрана) 1
1505 Работник, строителството Основно (строителен работник) 2
1360 Тапицер Основно (тапицер) 1
1449 Общ работник Основно (чистач/хигиенист) 1
1507 Шивач Основно (шивач) 2
1519 Машинен оператор, шиене на облекла Основно (шивач) 2
1414 Шивач Основно (шивач) 2
1518 Шивач, мъжко/дамско облекло Основно (шивач) 10
1405 Шлосер Основно (шлосер),Средно (шлосер) 3
1432 Шофьор, тежкотоварен автомобил Основно (шофьор кат. С и СЕ) 1
1403 Мияч, превозни средства (ръчно) Основно,Без образование 2
1221 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Професионална квалификация (Правоспособност - категория - Твк и ТВк - З),Висше / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Магистър/бакалавър - ССМ - квалификация - "Учител по ССМ"),Висше / Моторни превозни средства, кораби и въздухо 1 продукти и програми
1392 Аранжор, витрини/щандове Средно 1
1578 Кредитен специалист, банка Средно 10 база данни и интернет, офис пакет
1397 Сервитьор Средно 2
1316 Монтажник, дограма Средно 1
1286 Оператор, производство на акумулатори Средно 1
2112 Сервитьор Средно Английски 1
1571 Маникюрист Средно 1
2113 Рецепционист Средно 1
1393 Обслужващ, магазин Средно 2
1555 Склададжия Средно 1 база данни и интернет, офис пакет
1398 Помощник-готвач Средно 1
1391 Общ работник Средно 1
1390 Сервитьор Средно 2
1538 Организатор, експедиция/товоро-разтоварна и спедиторска дейн Средно 2 база данни и интернет, офис пакет
1493 Чистач/ Хигиенист Средно 1
1439 Анкетьор Средно (анкетьор) Английски, Немски 2 база данни и интернет
1568 Общ работник Средно (водач" В" категория),Основно (водач" В" категория) 1
1330 Продавач-консултант Средно (готвач) 1
1338 Готвач Средно (готвач) 1
1494 Работник, поддръжка Средно (ел. техник, ВиК) 1
1501 Касиер Средно (касиер) 1 база данни и интернет, офис пакет
1323 Крояч, текстил Средно (кроя, текстил) 1
1444 Лаборант Средно (лаборант) 1
1450 Автомонтьор Средно (монтьор, товарни автомобили) 1
1495 Огняр Средно (огняр) 1
1577 Сервитьор Средно (сервитьор) 1
1445 Машинист, еднокофов багер Средно (фадромист, мотокарист),Основно (фадромист, мотокарист) 1
1324 Шивач Средно (шивач) 1
1499 Шлосер Средно (шлосер) 1
1514 Шлосер Средно (шлосер) 2
1451 Шофьор, тежкотоварен автомобил Средно (шофьор -кат. СЕ) 2
1363 Шофьор, товарен автомобил (международни превози) Средно (шофьор -кат. СЕ),Основно / Транспортни услуги (шофьор -кат. СЕ) 1
1442 Техник, строителство и архитектура Средно / Строителство (строителен техник) 1
1285 Шофьор, товарен автомобил Средно / Транспортни услуги 1
1548 Учител, практическо обучение Средно / Фризьорски и козметични услуги 1 база данни и интернет, офис пакет
1333 Чистач/ Хигиенист Средно,Без образование 1
1406 Стругар Средно,Основно 1
Филиал Балчик
93 Гладач Основно 3
92 Шивач Основно 3
94 Крояч, платна Основно 3
90 Работник, поддръжка Основно (поддръжка на ел. инсталации и други) 1
88 Касиер Средно 1
89 Машинен оператор, производство на пластмаса Средно 1 отностно процеса на работа
Филиал Крушари
11 Рехабилитатор Висше / Терапия и рехабилитация 1 продукти и програми
9 Учител, хуманитарни и обществени дисциплини в обслужващи зве Висше / Философия и етика 1
10 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Чужди езици и филологии (Външен лектор - английски език) 1 Word, Ynternet,Exel

Д.Н.
Информация в Бюро по Труда - Дирекция, Добрич

Свободни позиции

Dobruja Brand 15:08:00 ч.
Бюро по Труда - Дирекция, Добрич на 24 април 2017

DBT No# DL Образование Езикови знания Бр# незаети Компютърни умения
ДБТ - Добрич
415 Животновъд 2
285 Касиер 2
668 Общ работник, оранжерия/парник Без образование 10
667 Обслужващ работник, промишлено производство Без образование 4
464 Помощник, смесено растенивъдно и животновъдно стопанство Без образование 1
654 Технически сътрудник Висше (професионален бакалавър) Английски 1 МS OFFICE, ЕXCEL
673 Началник отдел, община/район Висше / Електроника и автоматика,Висше / Архитектура и градоустройство,Висше / Електротехника и енергетика 1 база данни и интернет
694 Икономист Висше / Икономически науки (икономическа информатика) Английски 1 база данни и интернет
599 Лекар Висше / Медицина 1
92 Лекар Висше / Медицина 5
598 Лекар Висше / Медицина 4
133 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда) 1 Текстообработка
549 Помощник-нотариус Висше / Право 1 MS office
392 Агроном Висше / Растениевъдство и животновъдство 1
563 Рехабилитатор Висше / Физиотерапия и рехабилитация Немски, Английски 1
559 Кинезитерапевт Висше / Физиотерапия и рехабилитация (кинезитерапевт) Английски, Немски 2
683 Технически сътрудник Висше,Средно Английски 1 MS office
300 Производител, обувки (ръчно) Начално 2
545 Перач (ръчно) Начално 37
458 Гладач Начално 2
369 Мияч, съдове (ръчно) Начално 1
655 Общ работник Начално 2
219 Мияч, съдове (ръчно) Начално 3
416 Мияч, съдове (ръчно) Начално 4
418 Помощник-готвач Начално 4
700 Животновъд Начално 1
697 Шивач Начално 5
412 Работник, поддръжка Начално 1
495 Общ работник Начално 5
699 Гладач Начално,Основно 3
540 Мияч, съдове (ръчно) Основно 15
423 Зареждач, материали и полуфабрикати Основно 9
511 Работник, кухня Основно 2
672 Камериер/камериерка, хотел Основно 7
486 Камериер/камериерка Основно 6
529 Пиколо Основно 8
530 Перач (ръчно) Основно 9
538 Чистач/ Хигиенист Основно 20
528 Общ работник Основно 10
509 Общ работник Основно 2
588 Камериер/камериерка Основно 2
479 Камериер/камериерка Основно 2
619 Работник, поддръжка на пътища Основно 4
669 Шофьор, автобус Основно 1
678 Манипулант, промишлеността Основно 2
512 Камериер/камериерка Основно 1
680 Гладач, преса (ръчно) Основно 2
679 Работник, ръчна изработка на облекла Основно 2
687 Шофьор, лекотоварен автомобил Основно 3
692 Камериер/камериерка, хотел Основно 4
702 Готвач Основно 4
639 Чистач/ Хигиенист Основно 1
493 Камериер/камериерка Основно 8
627 Монтажник, мебели от дърво и други подобни материали Основно 2
496 Камериер/камериерка Основно 4
671 Помощник-готвач Основно 4
609 Монтажник, мебели от дърво и други подобни материали Основно 2
555 Работник, овощна градина Основно 1
603 Производител, ръчно на хляб Основно 1
508 Камериер/камериерка Основно 2
505 Пиколо Основно 1
703 Камериер/камериерка Основно 3
489 Помощник-готвач Основно 3
574 Общ работник Основно 3
573 Камериер/камериерка Основно 8
626 Работник, повърхностна обработка на дърво Основно 4
501 Готвач Основно 2
590 Камериер/камериерка Основно 3
504 Мияч, съдове (ръчно) Основно 2
303 Монтажник, изделия от дърво Основно 2
302 Дърводелец Основно 2
610 Камериер/камериерка Основно 3
460 Общ работник, строителство на сгради Основно 4
491 Машинен оператор, пералня/перачница Основно 5
681 Перач (ръчно) Основно 2
582 Камериер/камериерка Основно 2
490 Камериер/камериерка Основно 7
472 Помощник-готвач Основно 3
517 Общ работник Основно 2
475 Камериер/камериерка Основно 3
478 Камериер/камериерка Основно 2
569 Общ работник Основно 35
561 Шофьор, самосвал Основно 4
471 Камериер/камериерка Основно 3
660 Сервитьор Основно Руски, Английски 3
507 Камериер/камериерка Основно 1
235 Машинен оператор, производство на безалкохолни напитки Основно 4
388 Пиколо Основно 2
408 Камериер/камериерка, хотел Основно 3
391 Тракторист Основно 2
413 Готвач Основно 7
393 Оператор, селскостопански машини Основно 1
377 Чистач/ Хигиенист Основно 1
368 Готвач Основно 1
698 Готвач Основно ( готвач) 2
567 Тракторист Основно (багерист с челен товарач) 3
576 Готвач Основно (готвач) 5
481 Готвач Основно (готвач) 1
525 Готвач Основно (готвач) 7
492 Готвач Основно (готвач) 13
488 Готвач Основно (готвач) 3
592 Готвач Основно (готвач, пом. готвач) 5
101 Заварчик Основно (Заварчик - аргон; ел.дъгово заваряване; СО) 5
526 Камериер/камериерка Основно (камериер/ка) 4
553 Помощник-готвач Основно (пом. готвач) 4
701 Помощник-готвач Основно (пом. готвач) 2
597 Работник, кухня Основно (пом. готвач) 5
386 Помощник-готвач Основно (помощник готвач) 1
360 Сервитьор Основно (сервитьор) 5
640 Стругар Основно (стругар - фрезист) 1
685 Стругар Основно (стругар) 1
338 Тапицер Основно (тапицер) 1
127 Шивач Основно (шивач) 3
307 Шивач, обувки Основно (шивач, обувки),Средно (шивач, обувки) 4
100 Шлосер Основно (Шлосер) 2
405 Комплектовач Основно / Машиностроене, металообработване и металургия 1
402 Шлосер Основно / Машиностроене, металообработване и металургия 4
403 Шлосер Основно / Машиностроене, металообработване и металургия 4
591 Готвач Основно / Производство на храни и напитки 5
584 Готвач Основно / Производство на храни и напитки (готвач) 1
424 Шофьор, товарен автомобил Основно / Транспортни услуги 1
503 Помощник-готвач Основно / Хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене 8
470 Камериер/камериерка, хотел Основно / Хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене 2
513 Готвач Основно / Хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене (лицето да притежава квалификация за готвач) 6
506 Камериер/камериерка Основно,Средно 2
498 Камериер/камериерка Основно,Средно 1
404 Началник, цех Професионален колеж / Машиностроене, металообработване и металургия 1
533 Спасител, басейн Средно Английски 2
686 Общ работник Средно 3
647 Барман Средно Немски, Английски 3
691 Готвач Средно 1
315 Фотограф Средно Английски 3 Microsoft Office, Internet
551 Продавач-консултант Средно 2
677 Заварчик Средно 1
661 Готвач Средно 2
532 Пиколо Средно Немски, Английски 3
666 Продавач-консултант Средно 1
583 Аниматор Средно Руски 1
336 Служител, информация Средно Немски, Английски 2
628 Работник, паркинг Средно 1
359 Рецепционист Средно Английски, Немски 2 база данни и интернет
148 Пиколо Средно Чужди 20
649 Пиколо Средно Немски, Английски 2
684 Администратор, хотел Средно Английски 2 MS office
500 Барман Средно 5
487 Рецепционист, хотел Средно Немски, Английски, Руски 1
690 Сервитьор Средно 1
497 Помощник-готвач Средно 4
622 Рецепционист, хотел Средно 1
596 Хост (хостеса) Средно Румънски, Немски, Английски 2 база данни и интернет
652 Работник, кухня Средно 4
482 Пиколо Средно Немски, Английски 8
565 Дестилатор Средно 6
554 Камериер/камериерка Средно 3
648 Администратор, хотел Средно Английски, Немски 4 база данни и интернет
527 Администратор, хотел Средно Немски, Английски 1
571 Барман Средно 5
602 Машинист, пътно-строителни машини Средно 2
461 Работник, подови облицовки и настилки Средно 2
550 Чистач/ Хигиенист Средно 2
292 Готвач Средно 2
579 Сервитьор Средно 6
314 Работник, строителството Средно 2
341 Сервитьор Средно 4
544 Агент, осигуряване Средно 4 база данни и интернет
343 Крояч, обувни изделия Средно 1
586 Администратор, хотел Средно Английски 5 MS office
394 Отговорник/Специалист, техническа поддръжка Средно 1
430 Сервитьор Средно 2
411 Администратор, хотел Средно Английски, Немски 2 база данни на Microsoft
282 Общ работник Средно 3
587 Сервитьор Средно 5
154 Сервитьор Средно Английски 4
149 Общ работник Средно 4
431 Продавач-консултант Средно 1
373 Продавач-консултант Средно Английски 2 работа с програмен продукт
428 Готвач Средно 2
426 Камериер/камериерка Средно 1
155 Готвач Средно 11
145 Камериер/камериерка Средно 9
153 Камериер/камериерка Средно 11
520 Технически секретар Средно Италиански 1 MS office
473 Сервитьор Средно 5
414 Сервитьор Средно 9
625 Машинен оператор, дървообработване Средно 3
556 Продавач-консултант Средно 2
2112 Сервитьор Средно Английски 1
664 Сервитьор Средно 2
656 Шофьор, лекотоварен автомобил Средно 1 база данни
2113 Рецепционист Средно 1
510 Администратор, хотел Средно Английски, Руски 2 word/Excel/Internet
623 Администратор, хотел Средно Румънски, Английски 2
641 Продавач-консултант Средно 1
638 Оператор, селскостопански машини Средно 1
99 Работник, производство на млечни продукти Средно Руски 1
524 Администратор, хотел Средно Френски, Английски, Немски 5 база данни и интернет
642 Продавач-консултант Средно 3
607 Обслужващ, бензиностанция/газостанция Средно 4 програмен продукт
223 Шофьор, товарен автомобил (международни превози) Средно Английски 1
283 Общ работник Средно 1
171 Продавач-консултант Средно 1
209 Организатор, куриерска дейност Средно 1 база данни
212 Организатор, експедиция/товоро-разтоварна и спедиторска дейн Средно 2 база данни
612 Организатор, реклама Средно 1
245 Технически сътрудник Средно Английски 1 Microsoft Office
232 Продавач-консултант Средно 1
164 Кранист (подвижен) Средно (автокранист) 1
682 Администратор, хотел Средно (администратор) Английски 2 база данни и интернет
157 Барман Средно (барман) 5
361 Барман Средно (барман) Английски 5
575 Барман Средно (барман) 1
634 Барман Средно (барман) 2
198 Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация) Средно (В и К специалист) 2
564 Водач, селскостопански машини Средно (водач на открита платформа с повдигащо устройство) 3
425 Оператор, пътно-строителни машини Средно (водач на ПСМ) 2
463 Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация) Средно (водопроводчик) 5
515 Готвач Средно (готвач) 2
572 Готвач Средно (готвач) 4
159 Готвач Средно (готвач) 4
688 Готвач Средно (готвач),Основно (готвач) 3
168 Машинист на претоварач Средно (Документ за правоспособност на специализирани машини.) 1
132 Монтажник, електрооборудване Средно (ел. специалности) 2
156 Камериер/камериерка Средно (камериер/ка) Английски 5
653 Камериер/камериерка, хотел Средно (камериер/ка) 8
340 Крояч, текстил Средно (крояч, текстил) 1
210 Куриер, служба/офис Средно (куриер - логистик) 2 база данни
560 Маникюрист Средно (маникюрист) 2
254 Маникюрист Средно (маникюрист) 1
704 Продавач-консултант Средно (мотокар),Висше 1 MS office
535 Барман Средно (Обслужване на заведения за обществено хранене - барман) 14
534 Сервитьор Средно (Обслужване на заведения за обществено хранене - сервитьор) Английски, Немски 12
562 Огняр Средно (огняр) 3
651 Отговорник, търговска зала Средно (ОТЗ) Английски, Немски 2
570 Помощник-готвач Средно (помощник готвач) 2
689 Продавач-консултант Средно (продавач - консултант) 2
459 Работник, строителството Средно (работник, полагане на гипсокартон) 2
160 Рецепционист Средно (рецепционист) Английски, Немски, Руски 2
158 Сервитьор Средно (сервитьор) 4
693 Сервитьор Средно (сервитьор) 2
146 Сервитьор Средно (сервитьор) Английски 19
695 Сервитьор Средно (сервитьор) 15
696 Сервитьор Средно (сервитьор) 8
650 Сервитьор Средно (сервитьор) Английски, Немски 10
358 Ръководител, отдел в ресторант Средно (сервитьор) Английски 1
578 Сервитьор Средно (сервитьор) 2
593 Сервитьор Средно (сервитьор) 3
611 Сервитьор Средно (сервитьор) Английски, Немски 6
595 Сервитьор Средно (сервитьор, барман) Немски, Румънски, Английски 4 база данни
581 Спасител, басейн Средно (спасител) 3
580 Спасител, плаж Средно (спасител) 3
547 Машинен оператор, изделия от бетон Средно (технически умения) 10
600 Работник, подови облицовки и настилки Средно (фаянсаджия) 4
557 Фризьор Средно (фризьор) Английски, Немски 2
255 Фризьор Средно (фризьор) 1
62 Контрольор, качество Средно (Шивач - желателно) 3
295 Шивач, мъжко/дамско облекло Средно (шивач) 5
82 Шивач, мъжко/дамско облекло Средно (шивач) 2
342 Шивач, обувки Средно (шивач, обувки) 1
646 Шофьор, лекотоварен автомобил Средно (шофьор - кат. В) 4
645 Шофьор, товарен автомобил Средно (шофьор - кат. С) 2
196 Шофьор, линейка Средно (шофьор - кат. С) 1
617 Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона Средно (шофьор - кат. С+Е и Д) 2
675 Куриер Средно (шофьор кат. В или С) 1
1882 Техник, компютърни системи Средно / Компютърни науки (техник) 1 MS OFFICE, сървър, антивирусни програми и др.
365 Автомеханик Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (ДВГ) 1
621 Автомеханик Средно / Моторни превозни средства, кораби и летателни апарати (автомонтьор) 2
65 Технолог, облекло Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия (ТКМ на облеклото) 1
63 Крояч, текстил Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия (Шивач; Оператор пр-во на облекла, обувки - предимство) 2
480 Готвач Средно / Производство на храни и напитки 2
469 Готвач Средно / Производство на храни и напитки 4
577 Готвач Средно / Производство на храни и напитки 5
499 Готвач Средно / Производство на храни и напитки (готвач) 3
516 Барман Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене Английски, Руски 8
362 Салонен управител Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене (мениджмънт или ТОХ) Немски, Английски 1
514 Камериер/камериерка Средно,Основно 20
Филиал Балчик
24 Работник, кухня Начално 1
23 Мияч, съдове (ръчно) Начално 1
21 Камериер/камериерка Начално,Основно 4
20 Камериер/камериерка Основно 8
14 Камериер/камериерка Основно 1
15 Администратор, хотел Средно Английски 1 Офис пакет
13 Администратор, хотел Средно (Владеене на чужд език -английски говоримо) 2
22 Готвач Средно / Производство на храни и напитки (Готвач) 1

Д.Н.
Информация в Бюро по Труда - Дирекция, Добрич

Свободни позиции

Dobruja Brand 15:20:00 ч.
Бюро по Труда - Дирекция, Добрич на 10 април 2017

DBT No# DL Образование Езикови знания Бр# незаети Компютърни умения
ДБТ - Добрич
415 Животновъд 2
285 Касиер 2
464 Помощник, смесено растенивъдно и животновъдно стопанство Без образование 1
519 Началник отдел, община/район Висше / Архитектура и градоустройство (Архитектура, строителство и геодезия) 1
598 Лекар Висше / Медицина 4
599 Лекар Висше / Медицина 1
92 Лекар Висше / Медицина 5
133 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда) 1 Текстообработка
624 Старши юрисконсулт, държавен служител Висше / Право 1
549 Помощник-нотариус Висше / Право 1 MS office
392 Агроном Висше / Растениевъдство и животновъдство 1
85 Счетоводител Висше / Счетоводство и данъци 1 счетоводна програма
563 Рехабилитатор Висше / Физиотерапия и рехабилитация Немски, Английски 1
559 Кинезитерапевт Висше / Физиотерапия и рехабилитация (кинезитерапевт) Английски, Немски 2
543 Отговорник, търговска зала Висше,Средно Немски, Английски 1
416 Мияч, съдове (ръчно) Начално 4
412 Работник, поддръжка Начално 2
369 Мияч, съдове (ръчно) Начално 1
407 Общ работник Начално 2
495 Общ работник Начално 5
300 Производител, обувки (ръчно) Начално 2
219 Мияч, съдове (ръчно) Начално 3
418 Помощник-готвач Начално 4
409 Камериер/камериерка, хотел Начално 2
545 Перач (ръчно) Начално 40
458 Гладач Начално 2
546 Работник, сезонен Начално,Основно 36
391 Тракторист Основно 2
423 Зареждач, материали и полуфабрикати Основно 10
368 Готвач Основно 1
408 Камериер/камериерка, хотел Основно 7
393 Оператор, селскостопански машини Основно 1
377 Чистач/ Хигиенист Основно 1
489 Помощник-готвач Основно 5
389 Общ работник Основно 1
413 Готвач Основно 7
614 Работник, озеленяване Основно 1
493 Камериер/камериерка Основно 9
529 Пиколо Основно 10
609 Монтажник, мебели от дърво и други подобни материали Основно 2
603 Производител, ръчно на хляб Основно 1
555 Работник, овощна градина Основно 1
619 Работник, поддръжка на пътища Основно 2
588 Камериер/камериерка Основно 3
626 Работник, повърхностна обработка на дърво Основно 4
627 Монтажник, мебели от дърво и други подобни материали Основно 2
574 Общ работник Основно 3
573 Камериер/камериерка Основно 8
505 Пиколо Основно 2
558 Общ работник Основно 3
427 Чистач/ Хигиенист Основно 2
530 Перач (ръчно) Основно 9
528 Общ работник Основно 14
518 Мияч, превозни средства (ръчно) Основно 1
511 Работник, кухня Основно 2
508 Камериер/камериерка Основно 3
460 Общ работник, строителство на сгради Основно 4
538 Чистач/ Хигиенист Основно 24
479 Камериер/камериерка Основно 4
541 Общ работник Основно 7
540 Мияч, съдове (ръчно) Основно 25
512 Камериер/камериерка Основно 2
64 Шивач Основно 5
582 Камериер/камериерка Основно 2
472 Помощник-готвач Основно 4
610 Камериер/камериерка Основно 3
235 Машинен оператор, производство на безалкохолни напитки Основно 4
471 Камериер/камериерка Основно 3
504 Мияч, съдове (ръчно) Основно 2
491 Машинен оператор, пералня/перачница Основно 5
36 Общ работник Основно 10
390 Камериер/камериерка, хотел Основно 7
561 Шофьор, самосвал Основно 4
590 Камериер/камериерка Основно 3
490 Камериер/камериерка Основно 7
517 Общ работник Основно 2
509 Общ работник Основно 4
501 Готвач Основно 2
496 Камериер/камериерка Основно 5
302 Дърводелец Основно 2
303 Монтажник, изделия от дърво Основно 2
67 Животновъд Основно 2
475 Камериер/камериерка Основно 3
54 Производител, обувки (ръчно) Основно 2
486 Камериер/камериерка Основно 14
478 Камериер/камериерка Основно 2
507 Камериер/камериерка Основно 1
569 Общ работник Основно 36
567 Тракторист Основно (багерист с челен товарач) 3
492 Готвач Основно (готвач) 15
488 Готвач Основно (готвач) 5
525 Готвач Основно (готвач) 19
481 Готвач Основно (готвач) 3
410 Готвач Основно (готвач) 3
576 Готвач Основно (готвач) 5
502 Готвач Основно (готвач) 2
592 Готвач Основно (готвач, пом. готвач) 5
101 Заварчик Основно (Заварчик - аргон; ел.дъгово заваряване; СО) 5
526 Камериер/камериерка Основно (камериер/ка) 33
597 Работник, кухня Основно (пом. готвач) 5
360 Сервитьор Основно (сервитьор) 5
53 Шивач, мъжко/дамско облекло Основно (шивач) 6
127 Шивач Основно (шивач) 3
100 Шлосер Основно (Шлосер) 2
81 Заварчик Основно / Електротехника и енергетика (Заварчик - ел.дъгово заваряване) 2
402 Шлосер Основно / Машиностроене, металообработване и металургия 4
405 Комплектовач Основно / Машиностроене, металообработване и металургия 1
403 Шлосер Основно / Машиностроене, металообработване и металургия 4
56 Дърводелец, мебелист Основно / Производство на продукти от дърво, хартия, пластмаси, стъкло и др. (Дърводелец, мебелист - желателно) 1
591 Готвач Основно / Производство на храни и напитки 5
584 Готвач Основно / Производство на храни и напитки (готвач) 1
424 Шофьор, товарен автомобил Основно / Транспортни услуги 1
470 Камериер/камериерка, хотел Основно / Хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене 3
503 Помощник-готвач Основно / Хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене 8
513 Готвач Основно / Хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене (лицето да притежава квалификация за готвач) 6
40 Готвач Основно / Хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене (пом. готвач, готвач) 2
506 Камериер/камериерка Основно,Средно 7
498 Камериер/камериерка Основно,Средно 2
404 Началник, цех Професионален колеж / Машиностроене, металообработване и металургия 1
625 Машинен оператор, дървообработване Средно 3
583 Аниматор Средно Руски 1
500 Барман Средно 7
612 Организатор, реклама Средно 1
551 Продавач-консултант Средно 2
315 Фотограф Средно Английски 3 Microsoft Office, Internet
482 Пиколо Средно Немски, Английски 11
336 Служител, информация Средно Немски, Английски 2
554 Камериер/камериерка Средно 3
622 Рецепционист, хотел Средно 2
533 Спасител, басейн Средно Английски 5
359 Рецепционист Средно Английски, Немски 2 база данни и интернет
633 Детегледачка Средно 2
487 Рецепционист, хотел Средно Немски, Английски, Руски 2
623 Администратор, хотел Средно Румънски, Английски 4
527 Администратор, хотел Средно Немски, Английски 10
531 Камериер/камериерка, хотел Средно Английски 22
556 Продавач-консултант Средно 2
532 Пиколо Средно Немски, Английски 5
628 Работник, паркинг Средно 1
565 Дестилатор Средно 6
497 Помощник-готвач Средно 4
620 Продавач-консултант Средно Руски, Английски 2
596 Хост (хостеса) Средно Румънски, Немски, Английски 2 база данни и интернет
520 Технически секретар Средно Италиански 1 MS office
430 Сервитьор Средно 2
384 Администратор, хотел Средно Немски, Английски 2 база данни на Microsoft
367 Продавач-консултант Средно 1
2113 Рецепционист Средно 1
366 Шофьор, автобус Средно 5
171 Продавач-консултант Средно 1
49 Монтажник Средно 1
579 Сервитьор Средно 6
99 Работник, производство на млечни продукти Средно Руски 1
314 Работник, строителството Средно 2
414 Сервитьор Средно 10
411 Администратор, хотел Средно Английски, Немски 2 база данни на Microsoft
138 Координатор Средно Английски 1 офис пакет
426 Камериер/камериерка Средно 1
428 Готвач Средно 2
232 Продавач-консултант Средно 1
461 Работник, подови облицовки и настилки Средно 2
373 Продавач-консултант Средно Английски 2 работа с програмен продукт
586 Администратор, хотел Средно Английски 5 MS office
606 Продавач-консултант Средно 1
602 Машинист, пътно-строителни машини Средно 3
223 Шофьор, товарен автомобил (международни превози) Средно Английски 1
245 Технически сътрудник Средно Английски 1 Microsoft Office
571 Барман Средно 5
212 Организатор, експедиция/товоро-разтоварна и спедиторска дейн Средно 2 база данни
282 Общ работник Средно 3
209 Организатор, куриерска дейност Средно 1 база данни
510 Администратор, хотел Средно Английски, Руски 2 word/Excel/Internet
473 Сервитьор Средно 6
2112 Сервитьор Средно Английски 1
292 Готвач Средно 2
283 Общ работник Средно 1
544 Агент, осигуряване Средно 4 база данни и интернет
524 Администратор, хотел Средно Френски, Английски, Немски 10 база данни и интернет
550 Чистач/ Хигиенист Средно 2
607 Обслужващ, бензиностанция/газостанция Средно 4 програмен продукт
587 Сервитьор Средно 5
164 Кранист (подвижен) Средно (автокранист) 1
30 Автомонтьор Средно (автомонтьор или др. техн. специалности) 2
157 Барман Средно (барман) 5
634 Барман Средно (барман) 2
361 Барман Средно (барман) Английски 5
575 Барман Средно (барман) 1
198 Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация) Средно (В и К специалист) 2
564 Водач, селскостопански машини Средно (водач на открита платформа с повдигащо устройство) 5
425 Оператор, пътно-строителни машини Средно (водач на ПСМ) 2
463 Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация) Средно (водопроводчик) 5
601 Готвач Средно (готвач) 1
572 Готвач Средно (готвач) 4
515 Готвач Средно (готвач) 2
159 Готвач Средно (готвач) 5
168 Машинист на претоварач Средно (Документ за правоспособност на специализирани машини.) 1
132 Монтажник, електрооборудване Средно (ел. специалности) 2
156 Камериер/камериерка Средно (камериер/ка) Английски 5
340 Крояч, текстил Средно (крояч, текстил) 1
210 Куриер, служба/офис Средно (куриер - логистик) 2 база данни
560 Маникюрист Средно (маникюрист) 2
254 Маникюрист Средно (маникюрист) 1
535 Барман Средно (Обслужване на заведения за обществено хранене - барман) 20
534 Сервитьор Средно (Обслужване на заведения за обществено хранене - сервитьор) Английски, Немски 28
562 Огняр Средно (огняр) 3
450 Огняр Средно (огняр) 1
570 Помощник-готвач Средно (помощник готвач) 2
536 Готвач Средно (Производство на кулинарни изделия и напитки - готвач) 24
459 Работник, строителството Средно (работник, полагане на гипсокартон) 2
160 Рецепционист Средно (рецепционист) Английски, Немски, Руски 2
611 Сервитьор Средно (сервитьор) Английски, Немски 6
578 Сервитьор Средно (сервитьор) 2
158 Сервитьор Средно (сервитьор) 5
593 Сервитьор Средно (сервитьор) 3
358 Ръководител, отдел в ресторант Средно (сервитьор) Английски 1
39 Сервитьор Средно (сервитьор) 2
595 Сервитьор Средно (сервитьор, барман) Немски, Румънски, Английски 4 база данни
580 Спасител, плаж Средно (спасител) 3
581 Спасител, басейн Средно (спасител) 3
401 Тапицер Средно (тапицер) 1
547 Машинен оператор, изделия от бетон Средно (технически умения) 10
600 Работник, подови облицовки и настилки Средно (фаянсаджия) 4
255 Фризьор Средно (фризьор) 1
557 Фризьор Средно (фризьор) Английски, Немски 2
62 Контрольор, качество Средно (Шивач - желателно) 3
295 Шивач, мъжко/дамско облекло Средно (шивач) 5
80 Шивач, мъжко/дамско облекло Средно (шивач) 2
82 Шивач, мъжко/дамско облекло Средно (шивач) 2
196 Шофьор, линейка Средно (шофьор - кат. С) 1
617 Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона Средно (шофьор - кат. С+Е и Д) 8
445 Шофьор, товарен автомобил Средно (шофьор кат. С) 1
37 Шофьор, тежкотоварен автомобил Средно (шофьор -кат. СЕ) 3
68 Ветеринарен техник (фелдшер) Средно / Ветеринарна медицина (ветеринарен техник) 1 база данни и интернет
35 Електротехник, сценичен и студиен Средно / Електротехника и енергетика (електротехник) 3
1882 Техник, компютърни системи Средно / Компютърни науки (техник) 1 MS OFFICE, сървър, антивирусни програми и др.
365 Автомеханик Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (ДВГ) 1
86 Автомонтьор Средно / Моторни превозни средства, кораби и летателни апарати (Автомонтьор - желателно) 1
621 Автомеханик Средно / Моторни превозни средства, кораби и летателни апарати (автомонтьор) 5
72 Механик, гараж за транспортни средства Средно / Моторни превозни средства, кораби и летателни апарати (механик, шофьор кат. Д) 2
93 Шивач, обувки Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия (Желателно е кандидатите да имат квалификация или стаж като шивач ) 2
65 Технолог, облекло Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия (ТКМ на облеклото) 1
108 Машинен оператор, шиене на облекла Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия (шивач) 1
63 Крояч, текстил Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия (Шивач; Оператор пр-во на облекла, обувки - предимство) 2
577 Готвач Средно / Производство на храни и напитки 5
480 Готвач Средно / Производство на храни и напитки 6
469 Готвач Средно / Производство на храни и напитки 5
499 Готвач Средно / Производство на храни и напитки (готвач) 4
516 Барман Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене Английски, Руски 8
362 Салонен управител Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене (мениджмънт или ТОХ) Немски, Английски 1
514 Камериер/камериерка Средно,Основно 20
Филиал Балчик
14 Камериер/камериерка Основно 1
15 Администратор, хотел Средно Английски 1 Офис пакет
9 Готвач Средно 1
10 Администратор, хотел Средно Английски 2 Word, Excel, интернет
13 Администратор, хотел Средно (Владеене на чужд език -английски говоримо) 2
Филиал Добричка
23 Работник, производство на вино и високоалкохолни напитки Средно,Основно 1

Д.Н.
Информация в Бюро по Труда - Дирекция, Добрич

610 безработни в област Добрич са постъпили на работа през октомври 2016г.

Dobruja Brand 14:11:00 ч.
На работа през октомври 2016 г. в област Добрич са постъпили 610 безработни лица, със 106 повече от същия период предходната година. На първичния пазар на труда реализация са намерили 519 безработни лица. С посредничеството на бюрата по труда от Добричка област 467 лица са постъпили на работа в реалната икономика. По програми и мерки за заетост и схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” работа са започнали 91 безработни лица. През месеца на работа са устроени 94 младежи на възраст до 29 години, както и 98 продължително безработни лица с регистрация в бюрата по труда над 1 година.

През октомври 2016 г. в бюрата по труда от областта са заявени 428 работни места. На първичния пазар на труда са обявени 356 работни места. Най-много от обявените през месеца свободни работни места са от сферата на преработващата промишленост (100). Следват държавното управление (79), търговията (45), строителството (27), образованието (23), административни и спомагателни дейности (21). По програми за заетост и схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са заявени 72 работни места, от които 69 по регионални и браншови програми за заетост.

Към 30.11.2016г. в ДБТ Добрич са актуални работни 169 места, както следва:

За град Добрич – позиции

* За лица с висше образование - 23 работни места - 10 лекари, 4 учители с различни специалности,1 вътрешен одитор , 1 фелдшер, 1 социален работник, 4 оператори на пулт за управление и свръзка, 1 директор на предприятие оперативен и 1 директор на дирекция.

* За лица със средно образование са обявени 99 работни места- търсят се 27 шивачи на облекла, 12 шивачи на обувки, 2 продавач-консултанти, 2 шофьори на товарен автомобил, 5 монтьори на оловни акумулатори, 4 автомонтьори, 2 животновъди и др.

* За лицата с основно образование са актуални 32 позиции - мияч превозни средства, водопроводчик, заварчици, водач на мотокар, шивачи, общи работници, работници в обувното производство и др.

* За лица с начално образование има 5 свободни работни места за производител обувки – ръчно.

* За лица без образование има само 1 свободно място за бояджия, превозни средства.

За гр. Балчик -6 позиции

* за лица със средно образование 4 позиции - аранжор витрини - 3,

продавач консултант -1.

* За лица с начално образование - 2 места за камериерка;

За филиал Добричка – 1 позиция

* Позицията е за лице със средно образование – ветеринарен техник

За филиал Крушари – 2 свободни позиции за лица с висше образование за учители.

Равнището на безработица в Добричка област през октомври 2016 г. е 8.0%1 и бележи ръст от 1.0 пункт спрямо предходния месец (7.0% за месец септември 2016г.). Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда от областта е 6394 при 5584 за септември 2016г., с 810 повече. Това е типична тенденция за този период на годината и се дължи на освобождаването на заетите лица от приключилите сезонни дейности в сферата на туризма. В сравнение с месец октомври 2015 г. безработните лица в Добричка област са с 1774 по-малко.

В град Добрич броят на регистрираните безработни през месеца е 2165 при 1541 през септември 2016. Равнището на безработица в града е 4,8% при 3,4% за предходния месец, с 1,4 пункта повече. Спрямо месец октомври 2015г. регистрираните безработни лица са с 652 по-малко.

Работодатели от Испания търсят кандидати за бране на ягоди

За пореден път чрез Агенция по заетостта се набират кандидати за бране на ягоди в Испания.

Испански кооператив на производители на ягоди търси 600 селскостопански работници. Желаещите да се възползват от офертата за работа е необходимо да заявят своя интерес в Дирекция „Бюро по труда” по местоживеене. Срокът за кандидатстване е 10 януари 2017 г.

Кандидатите трябва да са жени на възраст от 20 до 40 г., да имат опит в селскостопанска работа и да са физически здрави. Предвид начина на бране и високите температури, желаещите следва да са без заболявания на опорно-двигателния апарат, да нямат проблеми с кръвното налягане, алергии и да са свикнали на тежък физически труд, който се полага ежедневно.

Интервютата за подбор ще се проведат през първата половина на месец януари 2017 г. в различни градове на страната. Очакваното заминаване на одобрените кандидати е през февруари и март 2017 г. Трудовите договори се подписват на място в Испания и съдържат клауза за пробен период до 15 дни.

Подробна информация за работните места и условията за кандидатстване може да се намери в рубриката „Работни места” на националния EURES сайт http://eures.bg/, както и в бюрата по труда.

Дирекция “Регионална служба по заетостта” – Варна

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТРУДОВА БОРСА

Dobruja Brand 14:39:00 ч.
АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА

към Министъра на труда и социалната политика
най-любезно Ви кани да присъствате на

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТРУДОВА БОРСА

в сферата на туризма, хотелиерството и ресторантьорството

На 29.03.16г. от 10 часа в сградата на Международен колеж гр. Добрич

ул. „България” №3

За потвърждение и информация: тел: 058 602029 ; 0879006467 (В. Димитрова, Ем. Стефанова)

Ads